"ZANOCUJ W LESIE" W NADLEŚNICTWIE LUBNIEWICE

12 marca 2021 roku decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice przystąpiliśmy do programu „Zanocuj w lesie”. W tym celu wyznaczyliśmy specjalne obszary leśne o powierzchni ponad 1025 hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą zanocować. Do Waszej dyspozycji pozostawiamy 3 rejony:

 1. Obszar nad Lubniewką
 2. Obszar Postomskie Młyny
 3. Obszar Dolina Postomii

Mapę z dokładnie wskazanymi obszarami znajdziecie na stronie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy lub z poziomu aplikacji MBDL (android) lub MBDL (iPhone).

W dolnym menu należy wybrać „Mapy BDL” i potem „Mapa zagospodarowania turystycznego”. Domyślnie włączone są wszystkie warstwy z infrastruktury, ścieżki dydaktyczne i obszary programowe.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. Regulaminem korzystania z obszaru, zaktualizowanym w dniu 09.08 2022 r. (regulamin).

 2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą.
  a. Stałe miejsce wyznaczone do rozpalania ogniska znajduje się w leśnictwie Krzeszyce, pododdział 290 i (Postomskie Młyny) - miejsce nie jest zaopatrywane w drewno.

 3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/. Przed  wejściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na terenie objętym zakazem.

 4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://lubniewice.szczecin.lasy.gov.pl/zasady-zachowania-sie-w-lesie.
 5. Informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/. Na mapie powyżej kolorem brązowym zaznaczono fragmenty drzewostanów w których mogą być aktualnie prowadzone prace gospodarcze (kliknij prawym na obszar by sprawdzić przewidywany termin zakończenia prac). Zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac.

 6. Czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków.
  - Zanocuj w lesie Dolina Postomiii
  - Zanocuj w lesie Nad Lubniewką
  - Zanocuj w lesie Postomskie Młyny
 7. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszarze w którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!  
  - KŁ Cyranka
  - KŁ Lis 
  - KŁ Wadera
  Zasięg terytorialny Kół Łowieckich możesz sprawdzić pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy . W dolnym menu należy wybrać „Mapy BDL” i potem „Mapa zagospodarowania łowiecka”.
 8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz uzyskać zgodę nadleśnictwa,  Prośbę wyślij na adres e-mail: lubniewice@szczecin.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Formularz zgłoszeniowy dostępny w materiałach do pobrania na końcu strony.

  Podaj następujące dane:
  •    imię i nazwisko zgłaszającego,
  •    telefon kontaktowy,
  •    mail kontaktowy,
  •    liczbę nocy (daty),
  •    liczbę osób,

Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dot. programu https://www.lasy.gov.pl/pl/turystyka/program-zanocuj-w-lesie/pytania-dotyczace-obszarow-pilotazowych

oraz wzięcia udziału w ankiecie: http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl

 

 

Nadleśnictwo Lubniewice przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.