Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w polskich lasach już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły pojedyncze drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 28 pomników przyrody, w tym:

  • pojedyncze drzewa –  27 szt.: 13 dębów szypułkowych, 3 buki zwyczajne, 3 sosny zwyczajne, 3 lipy drobnolistne, 1 jesion wyniosły, 1 grab pospolity, 1 modrzew europejski, 1 klon jawor oraz 1 brzoza brodawkowata,
  • grupy drzew – 1 szt.: 2 drzewa jesionu wyniosłego.

Szczegółowy wykaz pomników przyrody.