Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy niebędące w zarządzie PGL LP, położone w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa zajmują niewielką powierzchnię ponad 130 ha. Charakteryzuje je bardzo duże rozdrobnienie kompleksów leśnych i właścicieli (na jednego właściciela przypada niecały hektar lasu). W drzewostanach gatunkiem panującym jest głównie sosna na siedliskach świeżych (bory) oraz olcha czarna na siedliskach wilgotnych i bagiennych (olsy). Dominują drzewostany II i III klasy wieku. Gospodarkę leśną prowadzą właściciele zgodnie z decyzjami starostów wydawanymi na podstawie aktualnych inwentaryzacji stanu lasu.