Siedziba Nadleśnictwo Lubniewice
Nadleśnictwo Lubniewice
(095) 755-84-00
(095) 755-70-44

Nadleśnictwo Lubniewice
ul. Jana Pawła II 34     
69-210 Lubniewice

Nadleśniczy
Zbigniew Ługowicz
(095) 755-84-00
Zastępca Nadleśniczego
Witold Gorączka
(095) 755-84-00
Główny Księgowy
Teresa Bielecka
(095) 755-84-00
Inżynier Nadzoru
Tomasz Kapa
(095) 755-84-00

Stanowisko ds. pracowniczych - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Anna Błotniak
Stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: (095) 759-25-90

Dział Gospodarki Leśnej - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Olga Chochowska
Stanowisko ds. hodowli lasu, selekcji, nasiennictwa i szkółkarstwa
Tel.: (095) 755-84-10
Joanna Skonieczna
Stanowisko ds. ochrony lasu, ochrony przyrody, certyfikacji gospodarki leśnej, turystyki oraz pozyskiwania środków zewnętrznych
Tel.: (095) 759-25-91
Urszula Strugarek
Stanowisko ds. użytkowania lasu oraz współpracy z ZUL
Tel.: (095) 755-84-14
Karol Chmielewski
Stanowisko ds. sprzedaży drewna i marketingu
Tel.: (095) 755-84-11 tel. kom. 690 096 025
Piotr Ługowicz
Stanowisko ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: (0-95) 755-84-01
Mateusz Pawlicki
Stanowisko ds. ochrony ppoż, gospodarki łowieckiej, lasów niepaństwowych
Tel.: (0-95) 755-84-15

Dział Administracji - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Katarzyna Michaliszyn-Tatul
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: (095) 755-84-17
Marta Jankowska
Stanowisko ds. administracyjno-technicznych
Tel.: (095) 759-84-19
Katarzyna Biegowska
Stanowisko ds. administracyjnych i zamówień publicznych
Tel.: (095) 755-84-12
Przemysław Kowalewski
Stanowisko ds. administracyjno-technicznych
Tel.: (095) 759-25-92
Jolanta Jagielska
Sekretariat
Tel.: (095) 755-84-00

Dział Finansowo-Księgowy - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Teresa Bielecka
Główny Księgowy
Tel.: (095) 755-84-04
Joanna Kaczmarek
Stanowisko ds. finansowo-księgowych
Tel.: (095) 755-84-13
Angelika Pudło
Stanowisko ds. gospodarki towarowej
Tel.: (095) 755-84-06
Karolina Bieńko
Stanowisko ds. finansów
Tel.: (095) 755-84-09
Monika Migacz
Stanowisko ds. gospodarki magazynowej, kasa
Tel.: (095) 755-84-16
Barbara Pudełko
Stanowisko ds. finansów
Tel.: (095) 755-84-71

Posterunek Straży Leśnej - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Wiesław Sobecki
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: (095) 755-84-07
Beata Jeda
Strażnik Leśny
Tel.: (095) 755-84-07

Stanowisko ds. administrowania SILP - kliknij aby zobaczyć szczegóły

Jacek Pudło
Stanowisko ds. administrowania SILP i LMN
Tel.: (095) 755-84-05