Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKAT PEFC

PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest międzynarodową organizacją pozarządową typu "non-profit", której celem jest promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez niezależną certyfikację trzeciej strony. PEFC jest wiodącym systemem certyfikacji leśnej na świecie z ponad 30 zatwierdzonymi narodowymi systemami certyfikacji oraz ponad 240 milionami hektarów certyfikowanych lasów.

Certyfikacja gospodarki leśnej w systemie PEFC w Polsce prowadzona jest w oparciu o akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

RDLP w Szczecinie uzyskało certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC o numerze: PL PEFC-17/0618 ważny do dnia 13 listopada 2023 roku.

Dowiedz się więcej na temat certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC.

Materiały do pobrania