Lista aktualności Lista aktualności

Sprzątanie świata

W piątek 16.09.2022 r. na terenie Nadleśnictwa Lubniewice dzieci z miejscowych szkół podstawowych wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątania świata” pod hasłem „Wszystkie śmieci nasze są”. Celem akcji było wzmacnianie świadomości oraz odpowiedzialności za środowisko.

W akcję na terenie Nadleśnictwa zaangażowali się uczniowie szkół podstawowych z Lubniewic, Krzeszyc, Kołczyna oraz Bolemina. Dzieci wraz z nauczycielami i pracownikami nadleśnictwa posprzątały tereny leśne wokół ww. miejscowości, a zebrane odpady zostały przekazane lokalnej firmie odbierającej odpady komunalne.

Pomimo prowadzonej od wielu lat kampanii edukacyjnej związanej z problemem zaśmiecania lasów nadal spotykamy się z ludźmi niefrasobliwie zaśmiecającymi otaczająca nas przyrodę. Z drugiej strony akcje „sprzątania świata” pokazują, że młode pokolenie jest pełne zaangażowania i bierze odpowiedzialność za stan środowiska, a ta postawa przekłada się na praktykę codzienną.